Projekty

Uvedomujeme si vplyv cestovania na rozvoj mladých ľudí, a preto sa snažíme podporiť a sprístupniť zmysluplné cestovanie pre všetkých mladých cez rozličné programy.